Strategia marketingowa

Strategia marketingowa

Strategia marketingowa to plan działań mający na celu zwiększenie sprzedaży. Tworzenie strategii dzielimy na trzy etapy: audyty, planowanie i wdrożenie. Na etapie audytów analizujemy Twoje dotychczasowe działania, wydatki na marketing i wizerunek marki. Tworząc plan strategii przygotowujemy kompleksowy dokument, który określa cele i etapy realizacji, zestawione z preliminarzem wydatków na marketing. Ostatnim etapem jest wdrożenie i współpraca z marką na każdym etapie realizacji planu.

Nasza oferta

  • Audyt działań marketingowych
  • Audyt wizerunkowy
  • Weryfikacja konkurencji
  • Przygotowanie krótkoterminowych i długoterminowych celów
  • Roczny lub dwuletni preliminarz wydatków
  • Przygotowanie kompleksowej strategii marketingowej
  • Współpraca z firmą na każdym etapie wdrożenia strategii marketingowej

Justyna Skiepko

Telefon: +48 733 337 990
E-mail: justyna@doitcrew.pl

Formularz kontaktowy