Strategia komunikacji

Strategia komunikacji to zestaw wytycznych, na podstawie których firma komunikuje się z klientami. Strategia powinna być spójna z wizerunkiem marki oraz dopasowana do grupy docelowej. Określa się w niej niezbędne kanały komunikacji (np. media społecznościowe) i działania, które w sposób pośredni lub bezpośredni wpływają na sprzedaż. Stworzenie strategii uspójnia komunikację marki bez względu na to kto obecnie prowadzi działania promocyjne. Strategia pomaga w realizacji założonych celów i rozliczania ich.

Nasza oferta

  • Wybór stosownych dla danej marki mediów społecznościowych
  • Doprecyzowanie grupy docelowej
  • Stworzenie pełnej dokumentacji strategii komunikacji
  • Wsparcie merytoryczne podczas wdrażania strategii komunikacji