Opracowanie strategii marketingowej

Strategia to plan działań mających na celu zwiększenie sprzedaży. Strategię marketingową tworzy się wieloetapowo, zaczynając od określenia pośrednich celów, których końcowym efektem ma być sprzedaż. W skład usługi wchodzą audyt wizerunkowy, audyt dotychczasowych działań i ich efektów, przygotowanie krótkoterminowych i długoterminowych celów sprzedażowych i wizerunkowych, doprecyzowanie grupy docelowej oraz przygotowanie preliminarza działań odpowiadającego założonemu budżetowi. Dodatkową usługą jest wdrożenie strategii marketingowej.

Nasza oferta

  • Audyt działań marketingowych
  • Audyt wizerunkowy
  • Skontrolowanie konkurencji
  • Przygotowanie celów krótko- i długoterminowych
  • Przygotowanie kompleksowej strategii marketingowej (na wcześniej ustalony okres, minimum rok)