Opracowanie strategii marketingowej

Opracowanie strategii marketingowej

Strategia to plan działań mających na celu zwiększenie sprzedaży. Strategię marketingową tworzy się wieloetapowo, zaczynając od określenia pośrednich celów, których końcowym efektem ma być sprzedaż. W skład usługi wchodzą audyt wizerunkowy, audyt dotychczasowych działań i ich efektów, przygotowanie krótkoterminowych i długoterminowych celów sprzedażowych i wizerunkowych, doprecyzowanie grupy docelowej oraz przygotowanie preliminarza działań odpowiadającego założonemu budżetowi. Dodatkową usługą jest wdrożenie strategii marketingowej.

Nasza oferta

  • Audyt działań marketingowych
  • Audyt wizerunkowy
  • Skontrolowanie konkurencji
  • Przygotowanie celów krótko- i długoterminowych
  • Przygotowanie kompleksowej strategii marketingowej (na wcześniej ustalony okres, minimum rok)