Zmiany w prawach dla E-commerce

Online shopping & business icon on retro computer keyboard with magnifying glass

Rewolucja w prawach dla biznesów internetowych, a dokładniej dla e-commerce zbliża się do nas wielkimi krokami. Ciężko jednak określić jednoznaczny termin, w którym zmiany zaczną obowiązywać. Zmiany w prawie miały nastąpić 1 stycznia (dyrektywa cyfrowa oraz towarowa) oraz 28 maja 2022 roku (dyrektywa Omnibus). Niestety polski proces legislacyjny wydłużył się i ustawy wdrażające europejskie akty prawne do tej pory nie zostały wprowadzone.

Na podstawie jakich dyrektyw pojawia się zmiany w prawie dla sklepów internetowych? Wynikają one tylko z prawa Unii Europejskiej, a dokładnie z trzech dyrektyw, które w skrócie nazywamy:

1) dyrektywą Omnibus,

2) dyrektywą towarową,

3) dyrektywą cyfrową.

Po wejściu w życie polskich ustaw wszczepiających te zmiany zaczną obowiązywać w Polsce.

Dyrektywa Omnibus

Unijna dyrektywa ma duże znaczenie, ponieważ w tym przypadku zmiany nie będą dotyczyć jedynie regulaminu sklepu internetowego, ale także funkcjonalności sklepu internetowego. Zmiany będą dotyczyć:

 1. Informowania o cenie sprzed obniżki

Głównym celem dyrektywy jest zapobieganie fikcyjnym obniżkom. W związku z tym, w przypadku każdej obniżki obok informacji o obniżonej cenie, sprzedawca będzie zobowiązany do zamieszczenia informacji o najniższej cenie tego towaru, jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem promocji.

Jeżeli posiadasz w swoim sklepie towary, nawet przez krótszy czas, musisz przestrzegać tych regulacji. Przy obniżonej cenie musi pojawić się informacja o najniższej cenie, która obowiązywała w okresie od dnia wprowadzenia tego produktu od sprzedaży do dnia rozpoczęcia obniżki.

 1. Informacja odnośnie opinii w sklepie

Zmiany będą dotyczyć także opinii klientów, które udostępniasz na swoim sklepie. Głównie dotyczy to ich realności. Nowe przepisy zobowiązują Cię do wskazania i dbania o publikowane opinie.  Powinny one być wystawiane przez konsumentów, którzy rzeczywiście używali danego produktu lub go kupili. Informacja odnośnie weryfikacji opinii przez Ciebie powinna być umieszczona w miejscu pojawiania się ich na stronie. Poprzez umieszczone oświadczenie sposobu weryfikacji tych komentarzy, musisz się z niego wywiązać. Mamy na myśli udowodnienie, w jaki sposób zweryfikujesz pozostawione opinie na swoim e-commerce. 

 1. Zmiany w regulaminie sklepu internetowego

Po aktualizacji ustawy wejdą w życie nowelizacje odnośnie regulaminu sklepu internetowego, które będą dotyczyć:

 • zawarcia numeru telefonu do sklepu, który powinien zapewnić klientowi jak najszybszy kontakt
 • odpowiedzialności właściciela sklepu internetowego, a w przypadku sprzedaży treści cyfrowych dostarczane online, to również na eskalacji postanowień dotyczących braku prawa odstąpienia od umowy w przypadku treści tego typu.

Kupujący będzie tracił ustawowe prawo odstąpienia od umowy w momencie:

 • informacji przed zawarciem umowy, iż po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a ponadto:
 • przedsiębiorca przekazał konsumentowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu na odstąpienie od umowy w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy.

Dyrektywa towarowa

Zmiany związane z dyrektywą towarową będą miały swoje odniesienie w regulaminach sklepów e-commerce. Najważniejsze zmiany będą dotyczyć:

 1. Rękojmia na nowych zasadach

Reklamowanie wadliwego towaru przez konsumenta oraz tzw. przedsiębiorcę uprzywilejowanego będzie się odbywać na nowych warunkach. Obejmują przede wszystkim ograniczenie możliwości żądania przez konsumenta obniżenia ceny lub złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy do określonych przypadków. Korzystanie z reklamacji będzie obowiązywało w przypadku towaru, który znacznie różni się od tego opisanego w umowie. Jednak to nie jedyny przypadek, reklamacja będzie obowiązywała również wtedy, gdy sprzedawca odmówi doprowadzenia towaru do zgodności z umową lub gdy podjęcie tych działań okazało się nieudane. Ważne jest natomiast to, iż nowelizacja wprowadza domniemanie, że niezgodność towaru z umową jest istotna tj. to na sprzedawcy ciąży obowiązek udowodnienia, że wada nie jest istotna i konsument nie może skorzystać z takiej opcji reklamacyjnej.

 1. Dostarczenie wadliwego (reklamowanego) towaru – naprawa lub wymiana

Konsument udostępnia przedsiębiorcy towar podlegający naprawie lub wymianie. Przedsiębiorca odbiera od konsumenta towar na swój koszt. Jest to równoznaczne z tym, iż proces zwrotu towaru, a dokładniej jego odesłanie na adres sprzedawcy będzie jego obowiązkiem a nie konsumenta. 

 1. Dostarczenie wadliwego (reklamowanego) towaru – odstąpienie od umowy

Przy odstąpieniu od umowy ze względu na wadę towaru proces wyglądał w sposób następujący: W razie odstąpienia od umowy konsument niezwłocznie zwraca towar przedsiębiorcy na jego koszt. Przedsiębiorca zwraca konsumentowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.

W zależności od opcji reklamacyjnej ustawodawca zastosował inne rozwiązanie, nie ma więc w tym obowiązku odebrania towaru. 

 1. Brak możliwości ograniczenia rękojmi (odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową)

W projekcie nowelizacji ustawy nie ma ograniczenia lub wyłączenie rękojmi w odniesieniu do tzw. przedsiębiorcy uprzywilejowanego. Zostało jednak rozwiązanie ograniczenia rękojmi w stosunku do towarów używanych.

 1. Towar z elementami cyfrowymi

Jeśli prowadzisz sklep z elektroniką, te informacje są dla ciebie szczególnie istotne, ponieważ przepisy będą dotyczyć nowego towaru jakim jest towar z elementami cyfrowymi. 

Towar z elementami cyfrowymi zawiera treść cyfrową lub usługę cyfrową. Dotyczy to także takiego towaru, którego prawidłowe funkcjonowanie uniemożliwia brak aplikacji. W odniesieniu do treści cyfrowych umieszczonych na wskazanych towarach stosuje się również przepisy dotyczące przeniesienia własności towaru. 

Dyrektywa cyfrowa

Do tej pory treści cyfrowe były uregulowane w niewielkim stopniu. Po wejściu w życie nowej dyrektywy, która dotyczy treści cyfrowych się to zmieni. W związku z tym:

 • treści cyfrowe doczekają się oddzielnych regulacji dotyczących reklamacji,
 • w ustawie zostanie jasno wskazane, za co i kiedy odpowiada dostawca treści cyfrowych.

Wszystkie sklepy, które posiadają i dostarczają treści cyfrowe swoim klientom będą musiały przejść rewolucję w swoim regulaminie. Nowelizacje wynikające z ustawy dotyczą kwestii, które nie były do tej pory uregulowane.

Martyna Zawadzka

Junior SEO Specialist