Regulamin konkursu na zaproszenie na kolację komentowaną dla dwóch osób w restauracji Monte Carlo (18.01.2023 [przedłużony do 25.01.2023])