Przegląd deklaracji zgodności

Przegląd i aktualizacja
deklaracji dostępności

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, do dnia 31 marca 2020 roku instytucje powinny dokonać przeglądu deklaracji dostępności (takiego przeglądu należy dokonywać co roku i przy każdej dużej zmianie serwisu).
Nasz praca polega na przeprowadzeniu analizy obecnie dostępnej deklaracji dostępności oraz dostosowaniu jej do wymagań określonych w załączniku do decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającej wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego (Dz. Urz. UE L 256 z 12.10.2018, str. 103).

Nasza oferta

  • Analiza obecnie dostępnej deklaracji dostępności
  • Dostosowanie obecnie istniejącej deklaracji dostępności
  • Dostarczenie gotowego dokumentu deklaracji dostępności

Justyna Skiepko

Telefon: +48 733 337 990
E-mail: justyna@doitcrew.pl

Formularz kontaktowy

    Polityka prywatności (RODO)
    Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie DO IT crew sp. z o.o., ul Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.