Kupiłeś bazę e-mailingową – sprawdź czy możesz wysyłać oferty

Nie lubię spamerów i zaczynam coraz ostrzej reagować na takie “niezamawiane przesyłki”. Jeżeli jest to polska firma, często dzwonię do nadawcy. Reakcje są różne ale warto czasem porozmawiać z osobą która twierdzi, że “przecież nic się nie stało”.

Wczorajszy przykład pokazał jednak jak duże braki kompetencyjne są po stronie firm kupujących bazy a jak duża perfidia panuje wśród sprzedawców takich baz. Po jednej stronie stanęła firma Gravotech Sp z o. o. (klient / spamer) a po drugiej firma Bisnode (sprzedawca baz e-mailingowych).

Jak to wygląda… Klient kupuje w firmie Bisnode bazę e-mailingową i robi wysyłkę swojej super, hiper oferty… To nic, że sieje na ślepo. Bazę kupił legalnie i ma prawo do wysyłek handlowych. Tak mu się niestety tylko wydaje…

Nie zdaje sobie jednak sprawy, że to co kupił nie upoważnia go do wysyłki mailingu. Bisnode odpiera zarzuty o sprzedaż baz niezgodnie z przeznaczeniem w sposób bardzo prosty.

Wystarczy przeczytać pkt. 8 i już wszystko staje się jasne. Kupując bazy od Bisnode marketerzy nie mają prawa do wysyłania informacji handlowych. A jednak to robią.

Dlaczego? Z 2 powodów:

U S T AWA z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.

3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1.

O ile w tym wypadku może być problem z tym, czy “osoba fizyczna” to konsument a nie przedsiębiorca czy “osoba fizyczna” to po prostu adresat e-maila, o tyle wątpliwości rozwiewa

U S T AWA z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Art. 172. 1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.

2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.

3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

Tutaj już nie mamy wątpliwości – jest mowa o abonencie czyli osobie fizycznej lub podmiocie prawnym.

Tak więc, sprzedawca sprzedaje, niby informuje ale klient dalej jest nieświadomy.

Warto zapoznać się z:

https://freshmail.pl/blog/wysylanie-niezamowionych-informacji-handlowych-czyli-zmiany-po-25-grudnia-2014/

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=wdu20021441204

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20041711800