Analiza dostępności stron internetowych

Analiza zgodności strony internetowej / aplikacji instytucji z WCAG 2.1 zakończona raportem

DO IT crew oferuję Państwa instytucji, urzędowi lub organizacji analizę zgodności strony internetowej z WCAG 2.1 zakończoną raportem. Jest to pierwszy krok na ścieżce dostosowania strony i aplikacji do wymogów ustawy. Przeprowadzamy analizę, która pozwoli określić zakres prac potrzebny do podporządkowania witryny wytycznym zawartym w ustawie.

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każda nowa strona internetowa musi być zgodna z wymogami WCAG 2.1 już na etapie przygotowania oraz przez cały czas jej użytkowania.

Dla starszych stron ustawodawca przewidział następujące terminy:
 • Dla stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych po dniu 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2019 r.;
 • Dla stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. – z dniem 23 września 2020 r.;
 • Dla aplikacji mobilnych podmiotów publicznych – z dniem 23 czerwca 2021 r.
Dodatkowo, każda nowa treść pojawiająca się na stronie, która już przeszła audyt i została dostosowana do wymogów ustawy musi być zgodna wymogami WCAG 2.1.

Nasza oferta

 • Ocena wyboru kluczowych podstron
 • Wyniki analizy dostępności informacji na badanych stronach
 • Analizę kosztów wprowadzenia zmian na stronie
 • Poradnik dla osób wprowadzających informacje na stronę zapewniający utrzymanie standardu WCAG 2.1

Justyna Skiepko

Telefon: +48 733 337 990
E-mail: justyna@doitcrew.pl

Formularz kontaktowy

  Polityka prywatności (RODO)
  Administratorem podanych przez Ciebie w formularzu zamówienia danych osobowych będzie DO IT crew sp. z o.o., ul Przędzalniana 6L, 15-688 Białystok. Dane będą przetwarzane w celu nawiązania kontaktu. Będziesz mieć prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach określonych w art. 16 – 21 RODO. Jeżeli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa, będziesz mógł wnieść skargę do organu nadzorczego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do nawiązania kontaktu.